Ligų nepasiduodančių medikamentiniam gydymui priežastys ir profilaktika